Dr. drg. Febrina Rahmayanti, Sp.PM(K)
Jakarta Pusat, DKI Jakarta

Alamat Praktek 1

RSKGM FKG UI, Jakarta

Alamat Praktek 2

RSPI Pondok Indah, Jakarta Selatan

Alamat praktek 3Media sosial:

Instagram: